De Hathors

hathorsDe Hathors zijn meesters van klank, liefde en energie. Het boek 'Het Hathor Materiaal' is afkomstig van de Hathors, een verlichte beschaving van interdimensionale wezens. Via Sirius, een ster die we kunnen beschouwen als een poort naar ons universum, kwamen ze naar ons zonnestelsel en belanden in de etherische regionen van Venus. Dit boek is doorgegeven door een groep van 10 Hathors die als groepsbewustzijn naar buiten treden. In het verleden hebben de Hathors al contact gemaakt met de mensheid, bv in het oude Egypte waar het zich uitte in Hator, de Godin van vruchtbaarheid. In die tijd waren zij zichtbaar voor helderzienden en zo konden de Hathor afbeeldingen gemaakt worden in de Egyptische tempels. Ook hebben ze gewerkt met de Tibetaanse lama's in de beginperiode van het Tibetaans Boeddhisme. Maar ze hadden ook al contact met de mensheid in tijd van Atlantis en Lemurie. Vergelijkbaar met de Arcturiërs en de Pleiadiërs zien zij ons als broeders en zusters en ze willen ons ondersteunen in ons transformatieproces, onze gezondheid en bewustzijnsgroei.

De mensheid zit midden in een geboorteproces naar een nieuwe dimensie van bewustzijn. De beschaving van de Hathors heeft dit proces ook doorlopen en is dus bekend met de pijn van de barensweeën die je door de poort van tijd en ruimte naar een grotere realiteit voeren. Ze hebben veel respect voor ons mensen die in deze tijd naar de aarde zijn gekomen om de grote poort van verandering door te gaan. Een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd is om het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf in balans te brengen.

Zoals gezegd zijn de Hathors meesters van klank. Als de Hathors het over klank hebben dan bedoelen ze de trilling die ten grondslag ligt aan alles, de ultieme aard en grondslag van alle werkelijkheid die in wezen trilling is. Deze klank is dus niet beperkt tot wat het menselijk oor kan horen.

hathorsDe Hathors nemen ons waar als onderling verbonden energievelden van licht en klank. Ons lichaam is als het ware een wandelende symfonie. Wij resoneren met het energieveld van de Aarde en wij worden dus ook beïnvloed als het energieveld van de Aarde beïnvloed wordt. Wat op dit moment op de planeet gebeurt, is een enorme uitdaging voor alle biologische systemen, voor alles wat leeft. Omdat de planetaire trillingssnelheid omhoog gaat, verhoogt alles zijn trillingssnelheid tot en met het moleculaire en atomaire niveau. De trilling van de Aarde verandert en beweegt naar een nieuw evenwicht. Dit geldt dus ook voor ons lichaam, op verschillende niveaus: op het niveau van atomen, van cellen, van organen en uiteindelijk op het niveau van ons hele lichaam. De cellen en weefsels waaruit de organen bestaan, komen dus als het ware ook in beweging en vanwege emotionele kwesties zullen sommige organen de overgang sneller maken dan andere. In deze overgangsperiode kunnen daardoor in ons lichaam spanningen ontstaan die zich uiten in vermoeidheid, ziekte, nervositeit of emotionele instabiliteit.

Ook emoties hebben een trilling of klank. Deze klank rijst op uit groepen cellen op een specifieke plek in ons lichaam. Zo wordt woede meestal boven in de borstkas gevoeld en droefheid in het gebied van het hart en rond de ogen. Het onderdrukken van deze emoties is niet gezond. De emotie wordt dan diep in de cellen vastgehouden. Over het algemeen houdt de lever onderdrukte woede vast, de nieren houden angst vast en de longen houden onderdrukt verdriet vast. Als dit maar lang genoeg duurt kan uiteindelijk het fysieke lichaam symptomen gaan vertonen. Nu de trillingssnelheid van alles en iedereen omhoog gaat zullen de onderdrukte emoties, die in de verschillende organen vastgehouden worden, deze organen op een lager trillingsniveau houden, terwijl de rest van het systeem omhoog gaat. De spanning die dit oplevert moet ontladen worden om de trillingsverschuiving bij te kunnen houden en dat kan gepaard gaan met een explosie van zeer sterke, diepe emoties.

Hathor OceandrumJe kunt de emotie bevrijden door haar te uiten. Emotionele energie kan gezuiverd worden via de stembanden, via lichaamsbeweging of beide. Als je bv iets ervaart waar je emotioneel op reageert, kun je bewust je gewaarzijn naar dat deel van je lichaam brengen waar je de emotionele reactie voelt. Je kunt jezelf toestaan in contact te komen met de klank die zich van nature wil uiten, om die klank dan te durven laten klinken. Laat zo de klank uit de emotie oprijzen. Het kan lachen zijn, knorren of kreunen, huilen, het kan gillen of krijsen zijn. Het kunnen tonen zijn, als in een toonladder, zingen of wat dan ook. Wat het ook is, je laat het zichzelf uiten in zijn oorspronkelijke onschuld zonder het in een bepaalde richting te dwingen. Dat zal je veld werkelijk vrijmaken van emotionele energie. Hier kun je mee oefenen. Het belangrijkste is, jezelf aan te moedigen je bewust te worden van iedere emotie die je voelt en uit die emotie de klank ervan via je stem op te laten rijzen. Blijf de klank maken totdat je je opgelucht en helder voelt. Dat is de techniek. Het is heel eenvoudig en het werkt.

Ook bij elke bewustzijnstoestand, zoals diepe rust, innerlijke vrede, blijheid, hoort een klank. Je kunt bij jezelf onderzoeken welke klank bij welke bewustzijnstoestand hoort, door het gevoel van deze bewustzijnstoestand bewust te creëren en vervolgens een klank te maken. Deze klank kun je vervolgens op een ander moment gebruiken om deze bewustzijnstoestand te creëren. Luisteren naar de klank die oprijst terwijl je je gewaar bent van het gevoel, is een krachtige manier om deze ervaringen zo te verankeren, dat je ze weer op kunt roepen wanneer je maar wilt.

Het is mogelijk fysieke processen in je eigen lichaam of dat van iemand anders te beïnvloeden met de klanken die je maakt als reactie op de intentie die je in bewustzijn vasthoudt. De sleutel is het juiste gebruik van intentie, gewaarzijn en geluid. Het is mogelijk ieder niveau van gemanifesteerde schepping te beïnvloeden door gewaarzijn, intentie en de klank van je eigen stem. Dit is een van je geboorterechten.