Buitenaards Multidimensionaal Leven

Welkom op deze website over Buitenaards Multidimensionaal Leven die in het bijzonder gewijd is aan Ashtar, de Arcturians, de Hathors, wezens van Pleiaden en Sirius. Het Asthar Commmando, de Arcturians, de Pleiadiers, de Siriers en de Hathors zijn "Buitenaardse" wezens die zeer betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Aarde. Zij zijn er om ons te beschermen en ons te assisteren in ons persoonlijke en collectieve ontwikkelingsproces.

buitenaards multidimensionaal levenAlhoewel wij ze over het algemeen niet kunnen waarnemen, zijn zij in grote getalen aanwezig in ons zonnestelsel. De reden dat we hen en hun ruimtevaartuigen doorgaans niet zien is dat zij multidimensionale (etherische) wezens zijn, ze hebben een hogere trilling dan wij. Gelukkig zijn er steeds meer berichten dat hun ruimteschepen zich wel laten zien, een belevenis die ik zelf ook mee mocht maken op
 9 januari 2008. Of we ze nu zien of niet, hun aanwezigheid is voor de meeste mensen wel voelbaar als je op ze afstemt.

In deze tijd hebben steeds meer mensen bewust contact met het Ashtar Commando, de Arcturians, de Pleiaden en Sirius. Dit komt omdat het bewustzijnsniveau aan het stijgen is, steeds meer mensen open staan voor het bestaan van vredelievende Buitenaardsen, en, zoals Ashtar zelf aangeeft: het is tijd dat de mensheid bewust wordt van hun bestaan. We mogen ook bewustworden dat we zelf ook levens op andere planeten gehad hebben, en misschien zelf wel deel uit maken van de "groundcrew" van het Ashtar Commando of van Arcturische afkomst zijn → 'We are the ones who we have been waiting for!'

De bedoeling van deze website is om relevante betrouwbare informatie te geven en mensen met elkaar in contact te brengen. Ashtar en de Arcturians laten weten dat het belangrijk is om samen te komen. Ze willen graag met ons samenwerken aan het Goddelijk Plan. De Arcturians geven aan dat er een Goddelijk plan is voor de Aarde. Voor de manifestatie daarvan is het essentieel is dat elk mens zijn eigen Goddelijk plan gaat realiseren. Het is dus belangrijk bewust te worden van je eigen Levensmissie, je eigen spirituele puzzelstukje, en deze te gaan leven. Daarvoor is het goed jezelf te omringen met gelijkgestemden. Hiervoor is het 5Dcafé opgestart en wordt er regelmatig een Multidimensionale Dag georganiseerd.

Agenda: Multidimensionele dag

11 juni 2019
5Dcafé Eindhoven

25 mei 2019
Multidimensionale Healing Dag